Podmienky

Úvod Podmienky

Internetový obchod Moderná kúpeľňa sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi a nasledovnými podmienkami:

 

Obchodné podmienky

- upravujú zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim

- súhlas s Obchodnými podmienkami je nevyhnutný pre dokončenie objednávky

 

Podmienky ochrany osobných údajov

- pokiaľ nám poskytujete osobné údaje, potrebujeme Váš súhlas s ich spracovaním

- poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, je však nevyhnutné pre vybavenie objednávky a preto je podmienkou úspešného dokončenia objednávky

 

Záručné podmienky a reklamačný poriadok

- sú súčasťou obchodných podmienok

 

 

Copyright 2014 - 2024 © Moderná kúpeľňa