Kontakt

Úvod Kontakt

POLY SYSTEM, spol. s r.o.

Priemyselná 11 (fakturačná adresa, kancelárie)

            Priemyselná 12 (sklad)

971 01  Prievidza

Telefón: 046 5430 233

 

Email: info@polysystem.sk

 

IČO: 315 87 305

DIČ: 2020467482

IČ DPH: SK2020467482

 

Bankové spojenie:

ČSOB:      

SK28 7500 0000 0040 1987 1699

Tatra banka:

SK07 1100 0000 0026 2154 0420

Copyright 2014 - 2021 © Moderná kúpeľňa