Kontakt

Úvod Kontakt

POLY SYSTEM, spol. s r.o.

Fakturačná adresa: Priemyselná 11


Sklad: Priemyselná 12

971 01  Prievidza

 

Telefón: 046 5430 233

 

Email: info@polysystem.sk

 

IČO: 315 87 305

DIČ: 2020467482

IČ DPH: SK2020467482

 

Bankové spojenie:

ČSOB:      

SK28 7500 0000 0040 1987 1699

Tatra banka:

SK07 1100 0000 0026 2154 0420

Copyright 2014 - 2023 © Moderná kúpeľňa